Ang aralin na ito ay nauukol sa pagaaral ng Araling Panlipunan para sa nasa ikasampung baitang. Ang mga aralin at pagsusulit ay maaari ring idownload bilang aralin sa inyong mobile application mula sa Google Playstore.